Reguły z Domu Kultury

 

Właścicielem przestrzeni przy ul. Fabrycznej 1/3 jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego w Warszawie.

Z wnioskiem o udostępnienie przestrzeni mogą wystąpić osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalny pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej Organizatorami.

Przestrzeń udostępniana jest nieodpłatnie.

Realizowane wydarzenia nie mogą mieć charakteru komercyjnego.
Za udział w nich Organizatorzy nie mogą pobierać opłat, prowadzić działań zarobkowych ani prowadzić bezpośredniej i pośredniej promocji produktów lub usług.

 

Zasady rezerwacji przestrzeni

Informacje o zasadach udostępniania i zarezerwowanych terminów udziela Koordynator

 • osobiście
 • pod numerem telefonu 22-629-32-06
 • mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przestrzeń udostępniana jest

 • wtorki 16-19.30
 • piątki  od 16.00 do 19.30

 

Przestrzeń można zarezerwować wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składając wniosek w siedzibie MDK ul Łazienkowska 7

Planowanie wydarzeń odbywa się maksymalnie na 2 miesiące przed datą wydarzenia

 

Powierzchnia przestrzeni:

 • duża sala (s 5)– 35,5 m.kw.;
 • sala warsztatowa (s 1) - 35,5 m.kw.;
 • sala warsztatowa (s 6) - 32,6 m.kw.;

Maksymalna ilość osób: na warsztatach

 • duża sala 25 osób
 • sale warsztatowe 20 osób

Infrastruktura przestrzeni:

 • WC dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • aneks kuchenny,

Dostępne wyposażenie:

 • krzesła  25 szt.
 • krzesła
 • stoły składane (bankietowe) 4 szt.
 • projektor multimedialny

Zakres wydarzeń, które mogą odbywać się ramach MAL-u

 

Wydarzenia powinny skupione być wokół tematyki:

inicjatywa lokalnej,

aktywność i aktywizacja mieszkańców,

dialog międzykulturowy i promowanie różnorodności

dialog międzypokoleniowy

W MAL-u nie mogą odbywać się wydarzenia związane z działalnością partii politycznych ani nabożeństwa religijne.

Każdorazowo wniosek podlega ocenie przez Koordynatora co do zgodności z Regulaminem

 

Sposób i kryteria przyjmowania rezerwacji

 

 Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie rezerwacji przestrzeni w jest koordynator (reprezentujący Administratora).

Termin rozpatrzenia rezerwacji wynosi 4 dni robocze od dnia zgłoszenia

 

W przypadku wątpliwości koordynator kontaktuje się telefonicznie lub elektronicznie z Organizatorem z prośbą o uzupełnienie niezbędnych informacji lub doszczegółowienie opisu wydarzenia.

Podczas rozpatrywania rezerwacji koordynator uwzględnia następujące kryteria:

dostępność przestrzeni w terminie uwzględnionym we wniosku;

bezpłatność i niekomercyjny charakter działania opisanego we wniosku;

spójność z zakresem merytorycznym

W przypadku, gdy Organizator w przeszłości korzystał z przestrzeni – ocena wcześniejszej współpracy z Organizatorem (wywiązanie się z obowiązków wynikających Regulaminu, np. uprzątniecie sali po realizowanym wydarzeniu, wcześniejsze poinformowanie w przypadku odwołania wydarzenia).

 

Przyjęte rezerwacje wpisywane są do kalendarza, który zamieszczony jest na stronie internetowej

Od decyzji koordynatora nie przysługuje odwołanie.

 

Zasady informowania o organizacji wydarzeń w przestrzeni  

Organizator wyraża zgodę na publikację informacji o wydarzeniu na stronie internetowej mal.mdk.waw.pl w zakresie nazwy, opisu i grupy docelowej wydarzenia, istnieje też możliwość podania dodatkowych informacji po uzgodnieniu z Organizatorem

We wszelkich publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym na stronie internetowej dot. wydarzeń realizowanych w lokalu, Organizator zobowiązuje się zamieścić informację o tym, że działanie jest lub zostało realizowane w przestrzeni MAL MDK.